Szerokopasmowy
INTERNET

Konkurencja wprowadza w błąd ! cd

Konkurencyjna firma, która dostała dotację z Unii Europejskiej na dostarczanie internetu osobom wykluczonym cyfrowo wprowadza użytkowników wszystkich Radzionkowskich sieci w błąd. Zgodnie z przeznaczeniem dotacji firma konkurencyjna nie może podłączać użytkowników, którzy już mają szerokopasmowy internet.

Poniżej zamieszczam treść pytania oraz odpowiedz skierowane do osób nadzorujących wdrażanie tychże projektów. Skan pisma z 2014 roku również będzie ciekawym materiałem . skan poniżej.

stanowisko_wwpe2

Witam,

Dostarczamy usługę dostępu do internetu na terenie Gminy Radzionków. W związku z pracami konkurencyjnej firmy chciałbym zadać pytanie:

Czy użytkownik, który ma już szerokopasmowy internet może założyć internet z programu POIG 8.4 (stosowany przez konkurencje) dotyczącego wykluczeniu cyfrowemu z lat 2007-2013?

 

Odpowiedz:

 

Szanowny Panie,

 

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż zgodnie z dokumentacją konkursową dla działania 8.4 PO IG „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” Beneficjent ma zapewnić użytkownikowi końcowemu projektu usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności min. 2 Mb/s.
W przypadku, gdy dotychczas świadczona była usługa o przepływności niższej niż 2 Mb/s np.: z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury, wówczas taki użytkownik kwalifikuje się do działania 8.4 POIG. Natomiast jeśli była świadczona usługa o przepływności większej niż 2 Mb/s wówczas taki użytkownik nie kwalifikuje się w ramach działania 8.4 POIG.

Z poważaniem,

 

Agnieszka Geneja

 

Wydział Wdrażania Projektów Szerokopasmowych 3
Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa