Szerokopasmowy
INTERNET

Telewizja cyfrowa – cennik

Cennik

Opłaty jednorazowe (bezzwrotne)

SetTopBox

MAG-250 HD

Całkowity koszt aktywacyjny w promocji

30,00 zł

Całkowity koszt aktywacyjny

960,00 zł

Całkowity koszt aktywacji multiroom w promocji

1,00 zł

Opłaty abonamentowe*

Pakiet Mini HD

40,00 zł

Pakiet Wielotematyczny HD

54,00 zł

Pakiet Wielotematyczny SuperHD

74,00 zł

Usługa multiroom z dekoderem Motorola

-

Usługa multiroom z dekoderem Mag 250HD

13,00 zł

Opłaty abonamentowe za pakiety dodatkowe

Pakiet Więcej Muzyki HD

4,99 zł

Pakiet nHD

6,99 zł

Pakiet Więcej Discovery HD

6,99 zł

Pakiet Więcej Nauki HD

6,99 zł

Pakiet Więcej Sportu HD

7,99 zł

Pakiet Więcej Luzu HD

7,99 zł

Pakiet Więcej Bajek

6,99 zł

Pakiet Więcej Seriali HD

9,99 zł

Pakiet Więcej Filmów HD

9,99 zł

Pakiet Więcej Świata HD

1,99 zł

Pakiet VIASAT HD

1,99 zł

Pakiet Republika HD

4,99 zł

Opłaty abonamentowe za pakiety premium

Pakiet CANAL+ Prestige*

49,90 zł

Pakiet Canal + Select*

44,90 zł

Pakiet HBO HD + OD + GO*

29,90 zł

Pakiet HBO HD*

24,90 zł

Pakiet Cinemax**

14,99 zł

Pakiet ikaraoke*

9,90 zł

Inne opłaty związane z STB

Opłata za nieterminowe zwrócenie STB stanowiącego własność operatora

Odsetki ustawowe liczone od wartości STB, naliczane od dnia następnego po dniu w którym STB miał zostać zwrócony

Odszkodowanie za zgubienie albo zwrócenie zniszczonego STB z winy Abonenta***

300,00 zł

Wydanie nowego** lub naprawa w przypadku uszkodzenia/zniszczenia STB z winy Abonenta

300,00 zł

Inne

Odszkodowanie związane z przedterminowym rozwiązaniem Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony

Opłata w wysokości udzielonej ulgi zgodnie z Regulaminem Promocji

*Dotyczy tylko klientów posiadających usługę dostępu do internetu, umowa na 12 m-cy
** Przy zakupie dowolnego pakietu HBO, pakiet Cinemax w promocyjnej cenie 10 zł

***Odszkodowanie zostanie pomniejszone do faktycznej wartości naprawy sprzętu

****Naliczone zostaną rzeczywiste koszty naprawy. W przypadku, gdyby naprawa była nieuzasadniona ekonomicznie lub niewykonalna, naliczony zostanie koszt zakupu nowego urządzenia

Cennik dotyczy sprzedaży usług przez Compnet 2 Zbigniew Pawłowski