Szerokopasmowy
INTERNET

Informacja dla klientów sieci.

 Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, którzy posługując się fałszywymi informacjami na temat naszej firmy namawiają do podpisania nowych umów związanych z świadczeniem usług dostępu do internetu.

Przedstawiciele posługują się nieprawdziwymi informacjami takimi jak: wygaśnięcie umowy pomiędzy firmą CompNet 2 a usługobiorcą oraz rzekomym przejęciem naszej firmy. Pragniemy zdementować te informacje i jednocześnie zapewnić Państwa iż nie planujemy, żadnych niemiłych niespodzianek takich jak sprzedaż sieci i zakończenie świadczenia usług dostępu do internetu. Natomiast mamy w planach szereg nowych inwestycji związanych ze stałym unowocześnianiem usług i rozwojem naszej firmy.